bg__0003_Layer-0
bg__0001_Layer-2
bg__0002_Layer-1
bg__0000_Layer-3

Välkommen till JPM – Jerker Palms Maskin

Vi är experter på schaktnings- och anläggningsarbeten och står gärna till tjänst för snöröjning, saltning, rivningar och mycket annat!